Herfstconcert Vrouwenkoor Con Brio 23 oktober

2016-10-23-poster-herfstconcert

Als  muzikale Ettense zustervereniging  wil Vrouwenkoor Con Brio  jullie graag laten weten dat zij een herfstconcert verzorgt in de Oude Kerk in Etten op

zondagmiddag 23 oktober a.s. om 15.00 uur.

janthe

Con Brio neemt je die middag weer mee in muzikale sferen, zowel klassiek als pop.

Mede door gastzanger Janthe Schepers laat Con Brio zich  uitdagen om hedendaagse muziek ten gehore te brengen.

Janthe  is een jonge singer-songwriter uit Etten die vorig jaar de open podiumprijs van Amphion heeft gewonnen. Con Brio is heel blij om met zo’n Ettens talent op te mogen treden en ook samen een lied uit te voeren.

“Buurtpreventie met WhatsApp”.

 

Buurtpreventie met WhatsApp”.

buurtwatsapp

Steeds meer bewoners van wijken in Nederland hebben zich aangesloten bij een WhatsApp groep Buurtpreventie. Zo ook in onze gemeente. We zien bijvoorbeeld mooie initiatieven in Terborg, Silvolde en Gendringen. Als gemeente juichen we dit soort initiatieven van harte toe. Maar wat is nu precies een BuurtWhatsApp?

Een BuurtWhatsApp is een informele, makkelijke en laagdrempelige manier om uw buren te informeren over vreemde of onveilige situaties. Zo kunt u uw buren waarschuwen en kunt u als buurt gezamenlijk een oogje in het zeil houden.

Natuurlijk moet u de politie altijd bellen als er wat aan de hand is. Bijvoorbeeld als u een inbraak ziet gebeuren. Maar als u dit vervolgens via de BuurtWhatsApp ook aan uw buurtgenoten laat weten, kunt u de politie helpen de dader sneller te pakken te krijgen.

Hieronder wat echte BuurtsWhatsApp-berichten uit Terborg:

“(Foto van een man, die zich verdacht lijkt te gedragen) Man zat hier tijdje voor deur, vond beetje raar, dus politie op hoogte gebracht”. En even laten een nieuw bericht “Politie gaat kijkje nemen”.

 “Op social media wordt gemeld dat afgelopen nacht 6 pogingen tot inbraak zijn geweest. Ons verzoek is om de komende weken alert te blijven. Mocht u een verdachte situatie zien, bel eerst de politie en plaats dan een bericht in deze BuurtWhatsApp.”

De politie geeft aan blij te zijn met deze initiatieven, omdat het hen helpt hun werk beter te doen. En ook merken we dat het gevoel van veiligheid in de wijken door de BuurtWhatsApp toeneemt.

Doet u al mee met een BuurtWhatsApp-groep? Fantastisch, ga zo door! Zo niet, dan kunt u zich altijd aanmelden. Ofwel bij een bestaande groep in uw wijk, ofwel door als beheerder een nieuwe groep in het leven te roepen. Kijk dan vooral op de landelijke website: www.wabp.nl voor meer informatie.

Met de hartelijke groeten,

Piet Kleingeld

gebiedsmakelaar Etten, Silvolde, Ulft en Varsselder-Veldhunten

p.kleingeld@oude-ijsselstreek.nl

0315 292 432

Voortgang Etten 2025

Etten 2025

Een toekomstbestendig dorp neerzetten met als doel de leefbaarheid in ons dorp te behouden en te vergroten

In navolging van andere dorpen in de Achterhoek willen wij graag vooruit kijken. De krimp slaat toe in de Achterhoek. Ons dorp staat daarom voor veel onzekerheden, maar ook uitdagingen en kansen. Hoe borgen wij de toekomst van ons dorp? In onze ogen door vooruit te kijken; niet naar morgen, niet naar overmorgen, maar naar het jaar 2025…… De gemeente trekt zich terug en verwacht steeds meer van de burgers. Laten we daarom van onderaf het initiatief nemen. Zo kunnen we inspelen op toekomstige ontwikkelingen!

  • Onderwijs

Hoe zien wij onze basisschool in 2025? Heeft onze school bestaansrecht?

Hoe zit het met de huisvesting? En hoe zien wij onze peuterspeelzaal in 2025?

  • Religie

Onze kerk wordt op dit moment gerestaureerd. Heeft zij nog bestaansrecht in 2025 gezien de teruglopende kerkgang? Moeten we wellicht kijken naar andere mogelijkheden voor onze kerk?

  • Horeca

Wat is de toekomst van bijvoorbeeld café-zaal Köster? Bestaat zij in 2025 nog? Of moeten we kijken naar een toekomstig bestendig gebruik van dit historische pand met mogelijk een andere invulling?

  • Verenigingen

Verenigingen moeten steeds meer hun eigen broek ophouden en kampen met een teruglopend ledenaantal. Op dit moment zijn de verenigingen over vele verschillende locaties verspreid. Moeten we wellicht investeren in samenwerking van verenigingen om de kosten te drukken?

  • Sportaccommodatie

Met 330 leden is de voetbalvereniging de grootste vereniging in ons dorp. Wordt er in 2025 nog in Etten gevoetbald? Kunnen we wellicht de samenwerking tussen de voetbalvereniging en andere sportverenigingen verstevigen?

  • Zorg

De gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk geworden voor veel zorgtaken. Met minder geld, moeten meer taken vervuld worden. Ook ons dorp vergrijsd. Kunnen wij als dorpsgemeenschap zelf meer inspelen op mantelzorg? Bijvoorbeeld door het opzetten van een vrijwilligerspoule dat dagbesteding verzorgd, kleine klusjes verricht, tuintjes aanharkt etc. voor mensen die dit zelf niet meer kunnen.

Zomaar een greep uit enkele actuele thema’s waar de werkgroep zich mee bezighoudt. Inmiddels hebben we vele gesprekken gevoerd met inwoners, verenigingen, stichtingen en horeca. Graag presenteren wij onze visie en gaan we hierover in gesprek met alle betrokkenen. Kom daarom op dinsdag 6 september om 20:00 uur naar zaal Köster. Laat zien dat je een echte Ettenaar bent!

Werkgroep Etten2025